CrossNetworks 088-2707707

Incident melding

Incident details

Incident code(s) TID0982
 
 
Incident start 26-1-2018   13:40 uur
Incident einde 7-8-2018   12:07 uur
Incident omschrijving Storing op het regionale netwerk van VitrumNet.
Huidige status Incident afgesloten

Logboek details

2-2-2018   21:26 uur Update:

Alle bestaande verbindingen zijn via tijdelijke aanpassingen operationeel. Niet alle verbindingen zijn nog redundant. Vandaag zijn weer aantal van de redundante vezels tijdelijk hersteld. Maandag verwachten we nog meer vezels tijdelijk te kunnen herstellen.

Voor de definitieve oplossing is meerdere keren overleg geweest met alle betrokken partijen. Complicerende factor is de locatie en diepte waarop de schade is veroorzaakt. Afhankelijk van de toestemming van betrokken partijen verwachten we a.s. maandag verder te kunnen met de civiele werkzaamheden voor definitief herstel van de buizen, tubes en vezels.
30-1-2018   20:33 uur Vandaag zijn de stellages voor het slaan van de Damwanden weggehaald. Hierdoor zijn naar alle waarschijnlijkheid de beschadigde buizen beter bereikbaar zodat er een nauwkeurige schouwing kan plaatsvinden. Op basis van de bevindingen van deze schouwing zal een definitief herstelplan opgesteld worden.
28-1-2018   07:07 uur De laswerkzaamheden zijn afgerond voor de Back-Bone en Point-to-Point verbindingen. Voor de redundantie verbindingen moet nog bepaald worden hoe en wanneer deze weer hersteld kunnen worden. Er is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Echter mocht er in het uitzonderlijke geval toch nog een belangrijke verbinding niet functioneren, graag dit zo snel mogelijk aan Vitrumnet melden zodat ook deze verbinding nog gerepareerd kan worden. Vandaag en maandag zal er tussen partijen overleg plaatsvinden om de verdere planning af te stemmen. De voortgang zal zowel direct met de betrokken klanten als via deze ticket gecommuniceerd worden. Deze ticket blijft dan ook open totdat alle verbindingen zijn hersteld.
28-1-2018   05:04 uur Status update van het lassen. Alle Back-Bone verbindingen zijn gereed de laatste point-to-point verbindingen worden nu gelast. De redundante verbinden zijn nog niet gelast. Dus er is nog geen herstel van redundantie.
27-1-2018   21:57 uur Door omrouteringen zijn nagenoeg alle Vitrumnet klanten welke van Vitrumnet diensten afnemen zijn weer online. De herstelwerkzaamheden gaan de hele nacht door. Er wordt gewerkt met meerdere ploegen die elkaar afwisselen.
27-1-2018   19:21 uur Alle 192 vezels zijn gemeten. 137 daarvan zijn goed bevonden. Er is inmiddels een extra ploeg opgeschakeld voor extra ondersteuning bij het herstel.
27-1-2018   16:48 uur Meer dan de helft van de 192 vezels is nu doorgemeten. Zoals het er nu naar uitziet is 25% van de vezels defect of onbruikbaar. Er wordt nu ge´nventariseerd welke verbindingen voor de Back-Bone (hoofdaders), welke  voor Point-to-Point (dus enkelvoudig) en welke van redundante verbindingen zijn.
Het streven is om alle verbindingen te herstellen echter zal de volgende volgorde gehanteerd worden:
1- alle vezels welke nodig zijn voor herstel van Netwerk Back Bone verbindingen (hoofdaders)
2- Alle Point-to-Point verbindingen dus klanten welke een enkelvoudige verbinding hebben.
3- Herstel van Redundantie. Klanten welke een redundante verbinding hebben zullen tijdelijk geen redundantie hebben totdat deze herstelt is. In de tussentijd zal er "verhoogde dijkbewaking" zijn op werkzaamheden op, bij of aan de verbindingen die nog wel operationeel  zijn.
27-1-2018   13:05 uur De buis met 192 vezels heeft meer schade dan verwacht. Alle vezels zullen één voor één doorgemeten moeten worden. Dit zal de herstelwerkzaamheden vertragen.
27-1-2018   12:18 uur De laswerkzaamheden zijn gestart
27-1-2018   10:06 uur De werkzaamheden zijn nog in volle gang. Zoals eerder gemeld zijn er twee buizen beschadigd. 1 buis met 192 vezels en 1 buis met 96 vezel. De buis met 96 vezels ligt nu zo diep dat de monteurs er niet bij kunnen. De Buis met 192-vezels is wel bereikbaar en is alleen een klein stukje beschadigd. Het plan is nu om het beschadigde stuk van de 192 buis volledig te vervangen en daarna alle vezels welke in gebruik zijn in de 96-buis om te lassen naar de 192-buis. Op deze manier worden de verbinding weer hersteld. Deze werkzaamheden worden nu voorbereid. Prognose is nu dat de eerste verbindingen pas tegen de avond hersteld zijn.
27-1-2018   01:21 uur Er wordt met man en macht gewerkt aan het herstel van de glasvezel. E.e.e. wordt bemoeilijkt omdat de kabel door de damwand extreem diep de grond in is gedrukt. Daarnaast is het een buis met 192 vezels en een andere buis met 96 vezels. Totaal 288 welke gerepareerd moeten worden. Dit en de diepte maakt dat de prognose voor herstel nu rond het middaguur ligt. Eerste volgende update zal rond 8:00 uur zijn.
26-1-2018   21:42 uur De schade is complexer dan gedacht. De reparatie gaat dan ook langer duren dan verwacht. Planning is nu dat tegen de ochtend e.e.a. weer hersteld is.
26-1-2018   17:22 uur De locatie van de storing is gelokaliseerd. In het centrum van Dordrecht is bij het plaatsen van  damwand een deel van een glasvezel buis beschadigd geraakt. Hierdoor is een groot aantal vezels van meerdere netwerken (ook landelijke netwerken) beschadigd. Gezien de locatie zal herstel in de loop van de avond plaatsvinden. Daar waar mogelijk hebben wij de verbindingen van de klanten via andere routes omgeleid. Hierdoor is voor de meeste klanten de verbinding weer hersteld. De Klanten waarvan de vezel door deze storing geraakt is zullen helaas moeten wachten op herstel van de glasvezel.
26-1-2018   15:08 uur Het tracé waarop de glasvezel storing zich bevind is gevonden. Er is nu een engineer onderweg om uit te zoeken  waar de storing zit. Zodra de plek van de storing is gevonden zullen er herstel werkzaamheden plaatsvinden. Verwachting is dat de storing nog enkele uren zal duren.
26-1-2018   14:42 uur De eerste onderzoek lijkt erop dat een glasvezel storing is tussen Dordrecht en Ridderkerk.
De exact locatie wordt nu achterhaalt zodat de herstel werkzaamheden kan beginnen.
26-1-2018   13:47 uur Er is een regionale storing gaande. De oorzaak hiervan wordt onderzocht.
26-1-2018   13:44 uur Er is momenteel een glasvezel storing gaande op het regionale netwerk van VitrumNet.